سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
اندکى که با آن بپایى به از بسیارى که از آن دلگیر آیى . [نهج البلاغه]